De tekening met omschrijving van het 'Eerder concept' zoals gedeponeerd bij de Belastingdienst in september 1999.          

Copyright by Vincent van Eerd, 2004 ...
All rights reserved.